082-205-9234
info@stkbelt.com

สายพานเกษตร

สายพานเกษตร ไรห์โน

สายพานเกษตร ไรห์โน

สายพานเกษตร Rhino สายพานส่งกำลังสำหรับรถเพื่อการเกษตร

สายพานเกษตร ไรห์โน เป็น สายพานการเกษตร สายพานรถเกี่ยวข้าว สายพานของเราทุกเส้นผลิตและควบคุมคุณภาพ ภายใต้ระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001:2008

สายพาน Rhino เป็น สายพานการเกษตร สายพานรถเกี่ยวข้าว สายพานของเราทุกเส้นผลิตและควบคุมคุณภาพ ภายใต้ระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001:2008

สายพาน Rhino มีคุณสมบัติ ดังนี้

▪ สายพานทนต่อน้ำมันและความร้อน – 20 C ถึง 80 C

▪ ป้องกันไฟฟ้าสถิต

▪ ไม่ยืดตัว ไม่ต้องเสียเวลาในการปรับตั้งโค้งงอตัวได้ดีเมื่อเทียบกับสายพานแบบห่อผ้า

▪ ช่วยให้อายุการใช้งานยืนยาวขึ้น โครงสร้างที่ช่วยลดความร้อนสะสมในตัวสายพาน

▪ สามารถทนต่อแรงกระชากของเครื่องยนต์ การต้านแรงอัดด้านข้างสูง และส่งกาลังได้ดีกว่า

▪ มีการออกแบบให้หน้าสัมผัสรับกับพลูเลย์ช่วยใน การส่งถ่ายกำลังได้ดี ลดการลื่นของสายพาน


สนใจติดต่อสั่งซื้อสายพานเกษตร

Facebook : สายพานรถเกี่ยวข้าว ไรโน่
Tel : 082-205-9234